• За нас
 • Предприемачи
 • Промяната 2023
 • Приключи кандидатстването в десетото юбилейно издание на ПРОМЯНАТА

  Във фокуса на тазгодишното издание са социалните предприемачи, станали част от програмите за изграждане на капацитет на конкурса от 2014 г. досега
  None

  Приключи кандидатстването в десетото издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. От 1 юни до 19 юни социални предприемачи, станали част от конкурса от създаването му през 2014 г. досега, имаха възможност да кандидатстват с проекти, насочени към подобряването на живота на децата и младежите (0-24 г.) в България.

  Десетото юбилейно издание се концентрира върху постиженията на организациите, станали част от създаването на ПРОМЯНАТА досега. Социалните предприемачи, които ще участват в него, са фокусирали усилията си в различни направления и дават силна заявка за по-мащабно и задълбочено развитие. В предстоящата програма за растеж те ще получат условия за достъп до менторство и професионално консултиране, допълнителни инвестиции, както и разширяване на партньорските си мрежи. Деветте издания на ПРОМЯНАТА до момента са помогнали на над 130 организации да развият своя потенциал и да увеличат социалния ефект от дейността си, достигайки до над 360 000 деца и младежи у нас.

  None

  Предстоят още четири етапа на селекция, които включват техническа проверка, оценка на представените кандидатури от експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор. Експертното жури ще определи 12-те най-добри кандидатури с най-висок резултат, които ще се явят на интервю пред комисия, съставена от представители на Reach for Change и Нова Броудкастинг Груп.

  След етапа на интервютата ще бъдат определени шестте организации в тазгодишното юбилейно издание, които влизат в „Програма за растеж“ на ПРОМЯНАТА. Тя предлага интензивна консултативна програма и работа в мрежа, която помага на кандидатите да доразвият идеята си и да я представят по-добре, за да подобрят живота на децата и младежите в България. Участието в програмата е задължително за всички кандидати, преминали успешно етапа на интервю с представители на Reach for Change и на Нова Броудкастинг Груп.

  И шестте организации ще се явят на последния кръг от конкурса – среща с детското и възрастното жури на ПРОМЯНАТА.

  Големият победител ще получи финансиране в размер на 50 000 лв. нецелеви грант, двама негови подгласници получат рекламен пакет на стойност 30 000 лв. в каналите на Нова Броудкастинг Груп и подкрепа в изготвянето на концепция на рекламните форми.