Log in

Sara Lydiksen & Kaja Vardøen

KIGO

Problem

I bydel gamle Oslo er det mange barn og unge som av ulike årsaker, spesielt knyttet til kultur og økonomi, ikke har mulighet til å delta på organiserte aktiviteter utenfor skolen. Dette fratar dem muligheten til å delta på aktiviteter, men også til å oppleve mestringsfølelse og å bli kjent med andre barn fra ulike kulturer og bakgrunner gjennom felles møteplasser. Dette vil strukturelt både kunne øke avstanden mellom ulike grupper i bydelen, samt frata barn og unge opplevelsen av glede, engasjement og mestring gjennom kreativ utfoldelse.

Solution

Kultur i Gamle Oslo (KIGO) jobber for å inkludere alle, også de barna som ikke fra før er aktive, i fritidsaktiviteter. KIGO tilbyr derfor gratis kulturaktiviteter til barn og unge i bydel Gamle Oslo. Målet er å skape møteplasser hvor barn og unge føler seg trygge, gleder seg over kulturopplevelser og utfolder seg gjennom musikk, dans, drama og litteratur. KIGO ønsker å tilby samlende kulturaktiviteter i en svært sammensatt bydel, som både engasjerer og inkluderer på tvers av bakgrunn.

KIGO arbeider for å innfri FN´s bærekraftsmål nr. 10: Mindre ulikheter. Innen 2030 ønsker de å ha styrket og fremmet sosial, økonomisk og politisk inkludering, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, legning, religion eller økonomisk status.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.