Log in

Camilla Skare

Fysak Camp

Fysak Camp tilbyr fysiske aktiviteter til barn, for å øke deres fysiske og mentale helse. Camilla har også som mål å bygge et solid utgangspunkt for barn for å opprettholde og nyte en sunn livsstil gjennom livet.

Problem

15% av 9-åringer i Norge er overvektige og er ikke nok aktive. Vi vet at barn og ungdom trenger minst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag, men dette korrelerer ikke med det daglige nivået til mange barn og unge i Norge.

Videre er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i organisert sport, for eksempel fotball eller håndball. Det er mangel på alternative aktiviteter for disse barna, og mange ender opp med å ha et anstrengt forhold til fysiske aktiviteter gjennom livet, noe som igjen ofte fører til helseproblemer.

Solution

Fysak Camp tilbyr utfyllende aktiviteter for barn fra 4. til 7. klasse, rett etter at skoledagen er avsluttet. Målet er at barna skal oppleve glede av friluftsaktiviteter, samt å samhandle med andre barn. På Fysak Camp får barn oppleve det å mestre nye aktiviteter, spill og sport, noe som igjen gjør at de har det gøy og opplever økt selvtillit. Allsidige og morsomme aktiviteter er sentrale, for å la barna finne nye arenaer hvor de trives.

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.