Вход

Новини

Reach for Change България е част от проекта FOWOSE, който насърчава социалното предприемачество сред жените

25.03.2022

Целта на проекта FOWOSE е да допринесе за интеграцията на жените на структурно и програмно ниво в предприемаческата екосистема. За целта партньорите в проекта ще разработят методология и обучително съдържание, което ще позволи на организации, подкрепящи предприемачи, да изпълняват програми, отговарящи по най-добър начин на нуждите на жените и съобразени с тях.

Проектът се изпълнява от PULSE (Франция) заедно с Women on Top (Гърция), Empow’Her (Франция), Reach for Change (България) и Synthesis (Кипър).

 

 

Той ще продължи до декември 2023 г. и е организиран в три различни фази:

 • Първата фаза има за цел да създаде различни инструменти – методология, която да помогне на организациите да интегрират равенството между половете на структурно ниво, обучителни инструменти за повишаване на уменията на персонала и капацитета му за подобра подкрепа на жените социални предприемачи, както и наръчник с добри практики за интегриране на половете на структурно и програмно ниво, предназначен да помогне на организациите в екосистемата да бъдат по-приобщаващи към жените социални предприемачи;
   
 • Във втората фаза партньорите ще тестват създадените методологии и различните инструменти за обучение, предназначени за жени социални предприемачи, които впоследствие ще бъдат подобрени на база получената обратна връзка.
   
 • Последната фаза включва разпространение на инструментите към по-широка публика и повишаване на осведомеността сред екосистемата.

Проектът FoWoSE се финансира от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

 

 

КОИ СА УЧАСТНИЦИТЕ В АКСЕЛЕРАТОРА НА ПРОМЯНАТА 2019?

26.09.2019

За пета поредна година Акселераторът на ПРОМЯНАТА събира социални предприемачи с потенциала да променят живота на хиляди деца и младежи в България. Акселераторът е двумесечна интензивна обучителна програма, която предлага специализирани безплатни обучения и индивидуални консултации. Той е част от процеса на селекция в ПРОМЯНАТА и дава възможност на участниците да подобрят своите решения и своя бизнес план преди да продължат напред в конкурса.

12-те участници в Акселератора тази година бяха избрани сред общо 136 и преминаха през четири етапа на селекция до този момент. Ето кои са те:

Мариела Станулова от „Академия за родители", която предоставя на родителите актуална, обективна и експертна информация за здравето, възпитанието и образованието на техните деца. След над 35 вече проведени събития на живо, Академията ще разработи и платформа с онлайн курсове, достъпни по всяко време за всички родители, които имат нужда от конкретна информация.

Камелия Митева от Био игри и Елица Стоилова от Umni.co, които развиват детски образователен чатбот - интерактивно софтуерно решение, което дигитализира и игровизира образователния процес. Чатботът използва видео, звук и илюстрации, за да предостави информацията по интересен начин, имитира чата с човек в месинджър и дава възможност за създаване на тестове и викторини.

Светлана Савова и Михаил Баликов от „Тийноватор" - програма за насърчаване на предприемачеството сред българските ученици в 10. и 11. клас. Създават училищни стартъп клубове, в които учениците работят по реални бизнес проекти, генерирани от тях самите, заедно с ментори - предприемачи, които им помагат по пътя към успеха.

Десислава Алексиева от FOX book cafe – създатели на методология за ранно детско четене (6-36 месеца), която развива езиковите и социалните умения на децата и тяхната функционална грамотност в дългосрочен план. Те организират групи по ранно детско четене в обществените библиотеки в България, в които родителите могат да общуват и развиват децата си чрез книгите.

Надежда Тодорова и Елена Чапалова от Фондация Up with Down – създават онлайн платформа с материали и обучения за спецификите на синдрома на Даун. Тя ще предоставя информация и подкрепа за родители, специалисти, учители и лекари как децата със синдром на Даун могат да се развиват и интегрират най-добре.

Невен Боянов и Ивайло Николов от „Тинузавър" – образователна платформа, насочена към преподаватели, ученици и студенти. Тя предлага хардуер, софтуер и методология за изучаването на електроника, роботика, програмиране, математика и физика по забавен и практически начин.

Николинка Димова и Кунка Великова от „Неща с душа" – създават образователни игри, материали и помагала за деца със специални образователни потребности,  адаптирани за българската образователна система. Чрез тях специалисти и родители могат да помагат на всяко дете да открие своите способности, да учи с удоволствие и да се развива в училище.

Константин-Кирил Иванов и Анна Димирова от „Разказвачът на приказки" – насърчават детското четене като среща децата със съвременни автори на българска детска литература. Писатели гостуват в класните стаи и на различни събития, разговарят с децата, четат от свои произведения и по този начин вдъхват живот на книгите, запалват любопитството на децата и развиват въображението им.

Мария Георгиева, Анна Димитрова и Катерина Иванова от „Ендометриоза и репродуктивно здраве" – разработват образователна програма за менструално и репродуктивно здраве. Тя ще осигури качествено и навременно знание на младите хора в училищата по темата с цел ранна превенция и профилактика на различни заболявания.

Ставрос Ставру и Ива Груева от „Пукльовците" – дигитални образователни игри от ново поколение, които помагат на учителя да развива социалните умения на своите ученици и да подобри климата в своя клас.

Лиляна Савова и Венета Иванова от „Академия Миротворци" – обучават ученици и студенти в основни медиаторски техники, умения за ефективна комуникация и преодоляване на бариери в общуването. В резултат учениците повишават своята емоционална интелигентност, научават се да управляват успешно конфликтни ситуации и да се справят с агресията в училище.

Методи и Росен Терзиеви от „Отвъд Спорта" – инициатива, която преоткрива културата за свободно спортуване на кварталните и училищни игрища. Методи и Росен вярват, че играта на открито е универсален начин за свързване на хората и за изграждане на характер в децата и младежите.

12-те участници ще преминат през общо девет обучения, посветени на: Анализ на социален проблем и развиване на решение, Детски права, Моделиране и измерване на социален ефект, Бизнес и финансово моделиране, Разрастване на организацията и Презентационни умения. Сред тях през ноември ще бъдат избрани петимата нови финалисти в ПРОМЯНАТА. 

 

 

136 КАНДИДАТИ В ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОМЯНАТА 

20.07.2019

136 са кандидатите в шестото издание на ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, в партньорство с Фондация Reach for Change България. От 1 юни до 18 юли хора и организации с решение на социален проблем на децата и младежите (0 до 24 години) в България имаха възможността да кандидатстват в ПРОМЯНАТА като попълнят онлайн апликационната форма. 136 кандидатури пристигнаха от 29 населени места от цялата страна – близо 60% от тях са от София, а останалите 40% от малки и големи населени места като Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора, Велико Търново, Монтана, Сапарева Баня, Благоевград, Свищов и други, включително няколко села. Традиционно преобладаващият брой участници в конкурса са жени – тази година процентът е дори по-голям от обичайното – 73% от подадените заявки са от жени. 85% от кандидатите са с висше образование, а възрастта им варира между 18 и 68 години, като над 75% са между 25 и 40 години. 

Подадените проекти ще преминат през различни етапи на оценка. На 26 юли те ще бъдат оценени от служители от различни отдели на Нова Броудкастинг Груп, като всички кандидати ще получат информация дали са преминали първия етап на конкурса в началото на август. Следва проверка от експерти от водещи неправителствени организации, бизнеси и публични институции, както и от представители на глобалната мрежа на Reach for Change. През септември десетте най-добри кандидати ще бъдат поканени да вземат участие в Акселератора на ПРОМЯНАТА - двумесечна безплатна обучителна програма, която ще им помогне да развият своя бизнес план и да подобрят цялостно своя проект. През ноември чрез интервю с експерти от България и от централата на Reach for Change в Швеция, ще бъдат избрани петимата финалисти в шестото издание на конкурса. В началото на 2020 г. публиката ще има възможност чрез гласуване да  определи тримата фаворити сред тях.

 

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДКРЕПА И ДОБРИ ПРИМЕРИ ОТ МРЕЖАТА НА REACH FOR CHANGE 

21.12.2018

Проект “Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи” беше реализиран в периода октомври 2017 година - декември 2018 година от Фондация Reach for Change България в партньорство с Reach for Change Швеция. Той беше финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Благодарение на проекта Фондация Reach for Change България успя да надгради съществуващатата си методология за подкрепа на социални предприемачи и да трансферира в България три иновативни практики: за управление на социалното въздействие (социалния ефект), за разрастване на организацията и на социалното ѝ въздействие; за постигане на системна промяна. Заложените три социални иновации бяха проучени и адаптирани за българския контекст чрез: проучване на методи за подкрепа на социални предприемачи на европейско ниво, проучване и анализ на методологията на Reach for Change Швеция, проучване на организационния капацитет на 9 организации от целевата група. Беше организирана и учебна визита на екипа на фондацията и на 10 социални български предприемачи в Стокхолм, където те преминаха през три семинара и обмениха опит с шведски социални предприемачи. Направено беше пилотно издание на социалните иновации в България чрез индивидуални консултации. При трансфера на иновативните практики бяха проведени индивидуални консултации и 4 двудневни семинара, обхващащи над 30 социални предприемачи. В допълнение участниците в семинарите получиха достъп и до следните инструменти: за ефективно решение (Effective Solution Toolkit), за разрастване (Scaling Toolkit) и за системна промяна (System Change Toolkit). Резултатите по проекта и иновативните практики бяха разпространени чрез брошура и двудневната международна конференция “Партньорство за промяна”, която събра 40 гост лектори от сферата на бизнеса, институциите и неправителствения сектор от 9 европейски държави. 

Повече информация за дейностите по проекта, за трансферираните практики и за развитието на подкрепените социални предприемачи, можете да видите във финалния доклад по проекта.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА ОТ ТУК

 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------
Проектът 
„Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДКРЕПА И ДОБРИ ПРИМЕРИ ОТ МРЕЖАТА НА REACH FOR CHANGE 

10.12.2018

Драги приятели и колеги, в резултат от едногодишната работа на Reach for Change България в рамките на проект “Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, създадохме малка брошура, в която сме споделили най-голямото ни съкровище – методологията на Reach for Change и някои от най-успешните ни примери от Швеция и България.

Фокусирали сме се върху три теми: скалиране, системна промяна и управление на социалния ефект, защото опитът на Reach for Change от 17 държави на 3 континента показва, че точно тези три теми са ключови за успеха на всеки един социален предприемач в начален етап на развитие. Нещо повече, това са теми, по които Reach for Change има изключителна и много задълбочена експертиза. През годините, на глобално ниво фондация Reach for Change е работила с над 600 социални предприемачи и при това работата е била не еднократна, а в продължение на дълги периоди от време (от 1 до 5 години). Това ни позволява наистина да разбираме предизвикателствата, през които минава една иновативна социална инициатива, която трябва да намери своята устойчивост.

Брошурата беше разпространена за първи път по време на международната конференция "Партньорство за промяна", организирана от Reach for Change България на 26 и 27 ноември 2018 г.

 

ИЗТЕГЛИ БРОШУРАТА ОТ ТУК

 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------
Проектът 
„Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОМЯНА

29.11.2018

На 26 и 27 ноември 2018 г. Reach for Change България организира международната конференция за социални иновации „Партньорство за промяна“. Конференцията беше заключителното събитие по проект №BG05M9OP001-4.001-0139 „Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Тя предложи рядка възможност за среща на представители на бизнеса, институциите и социалните предприемачи от България и Европа. В общ диалог те представиха добри примери и обсъдиха как може да се използва силата на социалното предприемачество и иновациите за създаването на по-добър свят за децата и младежите. В отделните дискусионни панели в програмата взеха участие 40 лектора от 9 европейски държави. Някои от лекторите, които се включиха от българска страна, бяха: Йорданка Фандъкова, кмет на София, Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, Н.П. Сьорен Якобсен, посланик на Кралство Дания, Силва Зурлева - Член на борда на директорите на Нова Броудкастинг Груп, Гжегож Кониечни – Изпълнителен директор на ING Bank, клон България, Ирина Василевска - главен директор "Корпоративна политика и правни отношения" в Telenor България, както и шест социални предприемачи – финалисти в конкурса ПРОМЯНАТА като Емилиян Кадийски – съосновател на Vratsa Software, Елисавета Белобрадова – съосновател на Оле Мале, Николета Попкостадинова – основател на Loveguide.

 

Специално за конференцията в България пристигнаха и Мария Габриел, Еврокомисар за цифрова икономика и общество, Миряна Сакич от Erste Bank und Sparkasse, София Брейтхолц – изпълнителен директор на Reach for Change, както и социални предприемачи от шест европейски държави като Желко Кхермайер – основател на Feelif - Feeling Life (Словения) и носител на наградата Еuropean Social Innovation Competition за 2017 г., Гунила Люндберг – основател на IT-Guide (Швеция), Ирма Любартиене – основател на Dramblys (Литва), Кристиан Люндквист, основател на Gro Play (Швеция).

Във втория ден на конференцията се проведе и специализираната “Работилница за управление на социален ефект”, водена от Ида Йохансон, експерт по темата в Reach for Change. В рамките на работилницата бяха споделени добри практики и инструменти за управление на социален ефект, трансферирани по време на проекта.

 

Повече за лекторите в конференцията и какво споделиха те, можете да видите в този албум . Пълна инфромация за конференцията можете да намерите на: www.partneringforchangebg.reachforchange.org

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------
Проектът 
„Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПОСТИГАНЕ НА СИСТЕМНА ПРОМЯНА

01.10.2018

На 28 и 29 септември  беше организиран обучителен семинар, посветен на постигането на системна социална промяна, финансиран по проект „Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от изпълняван от фондация Reach for Change България. Обучението беше част от програмата на Акселератора на ПРОМЯНАТА за 2018 година и надгради работата в първите модули от началото на септември, които бяха посветени на анализа на социални проблеми и намирането на решение. Чрез инструмента "Верига на въздействието" (Impact Result Chain) обсъдихме със социалните предприемачи какво означава системна промяна и какви са техните цели в тази посока, както и какви са техните планове за постигане на социално въздействие. Водещи на модула бяха Христина Попова - Програмен мениджър на Reach for Change България и Юрий Вълковски - изпълнителен директор на фондацията. Имахме и специални гости - Радослав Христов, ПР експерт в Нова Броудкастинг Груп и Силвена Христова, съосновател на Фондация "Живот със Синдром на Даун". Повече информация и снимки можете да видите тук .

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------
Проектът 
„Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗРАСТВАНЕ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПРЧР

21.09.2018

На 21 и 22 септември 2018 г. се проведе обучителен семинар, посветен на постигане на организационно разрастване, финансиран по проект „Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от фондация Reach for Change България.

Семинарът беше част от програмата на Акселератора на ПРОМЯНАТА за 2018 година и надгради работата в Модул 3. Той даде възможност на  12-те социалните предприемачи да доразвият своите канави на бизнес модела като подготовка за организационно разрастване. Водещ отново бе Цветелина Тенева - съосновател и старши фасилитатор на The Business Institute. Повече информация и снимки можете да видите тук.

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------
Проектът 
„Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКАДЕМИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ КАТО ДОБРА ПРАКТИКА В ПРОЕКТ NewGenerationSkills

12.09.2018

Нашата Академия за социални предприемачи беше идентифицирана като добра практика в рамките на проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (NewGenerationSkills), съфинансиран по Програма „Дунав 2014 – 2020“, в който Столична община е партньор.

На 12 септември екипът на Reach for Change България представи Академията на работен семинар, който събра представители на проектния консорциум по проекта, който включва общински институции, неправителствени организации и представители на бизнес сектора от Белград (Сърбия) и Марибор (Словения). Академиятя е интензивна обучителна програма, организирана ежегодно от Reach for Change България от 2016 г. насам, която предлага практически знания, инструменти и контакти за хора, които искат да стартират свой собствен социален бизнес. 

Академията беше един от четирите добри примери за програми и инициативи за стимулиране на младежкото предприемачество, образование и заетост, с които международните експерти се запознаха. Останалите примери бяха: "Програмата за инкубиране и акселерация" на Founder Institute Sofia, Програмите за младежко предприемачество на JA Bulgaria и Софийски хакатон.

В рамките на пректа NewGenerationSkills Столична община създава Лаборатория за иновации, която ще предоставя обучения, консултации и менторство на младите хора на възраст между 15 – 29 години за насърчаване на младежките иновации и предприемачество. За повече информация вижте тук.

 


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СОЦИАЛНИЯ ЕФЕКТ НА REACH FOR CHANGE БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

10.09.2018

2017-та беше година на разрастване на нашия обхват и ефект. През 2016 г.  Героите на ПРОМЯНАТА подкрепяха 10 320 деца и младежи. Само година по-късно, през 2017 г. броят деца, подкрепяни чрез програмите на нашите социални предприемачи, “избухна” и нарасна до 25 357, което е покачване с почти 250%. Нещо повече - българските социални предприемачи успяха да наберат над 1,6 милиона лв. допълнително на финансирането, получено от ПРОМЯНАТА. Това означава, че за всеки един лев, който ние сме инвестирали в тях, те са успели да наберат още почти 17 лв. допълнително.  

Тези статистики показват убедително, че нашите Герои на ПРОМЯНАТА растат. Расте също и Reach for Change България. През 2017 година започнахме нов тригодишен период на партньорство, договорен с Нова Борудкастинг Груп. Формирахме силен екип от трима души плюс двама стажанти. Нашият Акселератор също се разви - добавихме към програмата му нови модули и индивидуална подкрепа.  И най-важното - през тази година качеството на кандидатите и на участниците в Акселератора беше много по-високо.

Повторихме нашия голям успех с Академията за социални предприемачи като организирахме второ издание с нови партньори: ING Bank, клон България, SAP Labs Bulgaria и Столична община. Подобрихме програмата на Академията и в резултат имахме по-доволни и по-добре подготвени участници. Маркус Фрайбург от Финансиращата агенция за социални предприемачи (FASE) от Германия беше специален гост на откриването на Академията и заедно с него започнахме разговора за социалното инвестиране в Европа и България.  Академията се утвърди като много важен инструмент в нашите дългосрочни усилия в подкрепа на българската социално-предприемаческа екосистема.

Три години след като започнахме работа през 2014 г., Reach for Change България е лидер в сферата на социалното предприемачество в България, със специален акцент върху нашата важна целева група - децата и младежите в България. Радваме се, че нашата работа беше оценена и че в края на 2017 година станахме членове на Националния съвет за закрила на детето към Държавна агенция за закрила на детето.  

Повече за ефекта от нашата работа и за развитието на социалните предприемачи в нашето портфолио можете да видите в настоящия доклад .

 


КОИ СА УЧАСТНИЦИТЕ В АКСЕЛЕРАТОРА НА ПРОМЯНАТА 2018?

07.09.2018

Акселераторът на ПРОМЯНАТА е двумесечна интензивна обучителна програма, която предлага специализирани безплатни обучения и индивидуални консултации. Той е част от процеса на селекция в конкурса ПРОМЯНАТА и дава възможност на участниците да подобрят своите решения и бизнес план преди да продължат напред в конкурса. 

12-те участници в Акселератора тази година бяха избрани сред общо 134 и преминаха през четири етапа на селекция до този момент.  Те ще преминат през общо осем обучения, посветени на анализ на социален проблем и решение, измерване на социален ефект, бизнес и финансово моделиране и презентационни умения.

Ето кои са 12-те избрани социални предприемачи:

Крум и Симона Крумови от Издателство Carrot - създават образователни материали, свързани с ранното детско развитие, които подхранват любопитството на децата и показват очарованието на света.

Златина Димитрова и Наско Стаменов от Пътуващата лаборатория на Корпус за бързо гърмене. Тя има за цел да даде възможност на всеки един ученик да направи сам химични експерименти в училище, за да се докосне до науката в истинската й форма.

Васил Спасов от "Виждам чрез Музика" - проект, който цели да създаде адаптирана програма за музикално образование за деца и младежи с нарушено зрение в най-популярната частна академия за музика - Rockschool.bg.

Екатерина Йосифова от Фондация За Храната, която цели да създаде дигитален ресурсен център за деца, родители, учители и училища, който да предоставя помощни материали (видеа, влогове, рецепти) и практически знания по темата хранене.

Светла Иванова е основател на "На линия сме" - проект за комбинирана превенция на употребата на психоактивни вещества (наркотици, алкохол). Проектът включва онлайн платформа за споделяне и директни срещи и консултации с деца, родители и учители.

Биляна Вутова и Мирослава Станева от #Плетка - проект на Фондация "Има начин", който цели да разреши проблемите в общуването и агресията в училище сред деца на възраст между 10 и 16 г. чрез плетене, работа в екип, игра и добротворчество.

Благовеста Ценова е основател на Х-СИП - образователна платформа, създадена в Русе, която обединява в себе си иновативни учебни предмети с практическа насоченост и игрови подход на преподаване

Валентина Стоева и Лора Филипова от Фондация Детски книги / Detskiknigi.com развиват любов към четенето за удоволствие сред децата от 0 до 16 години, като работят не само директно с децата, но и с възрастните, които се занимават с отглеждането и образованието им (родители, учители, библиотекари).

Владислав Дамянов е основател на "Детска градина за родители и учители" - целогодишна програма, насочена към подобряване на емоционалните връзки между деца в предучилищна възраст, техните родители и учители чрез метода Превантивна Сугестопедия. 

Димитър Татарски и Елена Терзийска от Характер.бг овластяват деца, възрастни и институции да намират и развиват най-доброто в себе си – своите силни страни и умения за характер.

Десислава Гаврилова е един от основателите на “Книговище“ - интернет платформа за ученици от 1 до 10 клас, която цели да повиши читателската и функционалната грамотност сред подрастващите посредством засилена геймификация и електронен читателски дневник.

Ивайло Бонев и Филип Дворски от образователен център Технократи предлагат практическа учебна програма за деца между 7 и 16 години, която използва новите технологии за изучаване на дисциплини като математика, наука и изкуства. 

Сред завършилите Акселератора през ноември ще бъдат избрани петимата нови финалисти в ПРОМЯНАТА. Публиката отново ще има възможност да гласува за своя фаворит сред тях през януари 2019 г., а големият победител ще бъде избран от Детското и Възрастно Жури на ПРОМЯНАТА през февруари 2019 г.

 


СПЕЦИАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ИНКУБАТОРА НА ПРОМЯНАТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР

07.07.2018

От 4 до 6 юли екипът на Reach for Change България организира серия от обучения, финансирани по проект „Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и изпълняван от Фондация Reach for Change България

Обученията бяха посветени на:

 • Измерване и управление на социалното въздействие

Обсъдихме предизвикателствата, пред които социалните предприемачи са изправени по отношение на измерването на социалния ефект от тяхната работа и какви са практиките, които всеки от тях прилага. Разгледахме различните методи за събиране на данни и кои биха били най-подходящи за тяхната работа. Проведохме обучение и упражнение за това как се проследяват и описват лични истории, които демонстрират социално въздействие (т.нар. impact stories).

 • Използване на екологично устойчиви практики за разрастване на организацията

Обучението беше ръководено от Елица Панайотова - координатор на проект Зелена София към Столична община. Тя представи дейностите и кампаниите на „Зелена София“ и даде примери за пилотни иновативни партньорства, които осъществяват с екологични български стартъпи. Специални гост-лектори бяха Галина Николова - социален предприемач, който започва движение за намаляване на употребата на пластмаса, и Георги Кирчев от екологичния стартъп ConnectedBin.


Участие взеха представители на Single Step, ParaKids, Живот със Синдром на Даун, Живот на килограм, Маргаритка, Географ БГ, Loveguide и Фондация АСИСТ - помагащи технологии. 

Повече снимки и информация можете да намерите тук.
 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------
Проектът 
„Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


ПЪТУВАНЕ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ В ШВЕЦИЯ

11.05.2018

Между 24 и 28 април екипът на Reach for Change България и 10 социални предприемачи от #ПРОМЯНАТА бяха в Стокхолм, за да обменят опит с шведски социални предприемачи и с централния екип на фондация Reach for Changе, като част от планираните дейности по  проект „Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи", финансиран от ОПРЧР.

МаргариткаSingle StepМАЙКО МИЛАЖивот на килограмГеограф БГParaKidsДневникът на мама и таткоHealth & Social Development Foundation - HESEDLoveguideThe Social Teahouse имаха възможност да се включат в работилници, посветени на темите разрастване, управление на социален ефект и системна промяна, както и да посетят на място Impact Hub Stockholm, централния офис на Reach for Change и споделеното работно пространство за предприемачи Norrsken Foundation.

Първата работилница беше посветена на стратегии за разрастване на организации на социални предприемачи и беше ръководена от глобалния програмен мениджър на Reach for Change Кимбърли Хендлър. Географ БГ,Loveguide и шведските предприемачи от Young Innovation HUB споделиха своя опит по темата. 

Следобеда на първия ден предприемачите посетиха Impact Hub Stockholm - споделено работно пространство за социални предприемачи, където се срещнаха с техния екип и с основателя им Jesper Kjellerås. Той им разказа за историята и мисията на Impact Hub в Стокхолм. Jesper изслуша представянето на всички социални предприемачи от България и предостави на всеки по отделно информация за организации в Швеция, които могат да им бъде полезен контакт и партньор.

Ден 2 беше посветен на постигането на системна промяна и отново бе ръководен от Кимбърли Хендлър. Стояна от The Social Teahouse и Sooi от Habibi споделиха своя опит по темата и как от идея са достигнали до работещ модел, който въвлича различни заинтересовани страни и може да доведе до промяна в системата около проблема, който решават. Следобедът беше посветен на посещение на офиса на Reach for Change в Стокхолм, където социалните предприемачи се запознаха с централния и шведски екип на фондацията и имаха среща с изпълнителния директор София Брейтхолц. Паралелно екипът на Reach for Change България проведе вътрешна работилница за обсъждане на методите за подкрепа на социални предприемачи в трите фокусни теми по проекта: скалиране, системна промяна и управление на социалния ефект.   

Третият ден беше посветен на една от най-важните теми в социалното предприемачество - измерването и управлението на социалния ефект от дейността на предприемачите. Ида Йохансон - Impact Officer на Reach for Changе. Стояна от The Social Teahouse и Даниела отParaKids споделиха своя опти с всички и показаха инструментите, които използват, за да проследят развитието на децата, с които работят. В края на работилницата, както всеки ден, участниците споделяха по екипи своите предизвикателства, свързани с темата на работилницата и получиха обратна връзка и и съвети от колегите си от други организации. Всички споделиха, че подобна възможност е много ценна за тях и че си вземат много идеи и наоски, които ще приложат в работата си. Следобеда предприемачите посетиха Natassia Fry от Kompis Ungdom - програма за създаване на приятелства между шведски младежи и младежи-мигранти, наскоро пристигнали в Швеция, за да премахне социалните и културните бариери и предрасъдъци сред шведските младежи. Българските предприемачи обмениха опит с нея по отношение на работа с училища и бизнес моделиране. Natassia разведе българските предприемачи из споделеното работно пространство Norrsken Foundation, където се намира офиса й. Norrsken House се намира в центъра на Стокхолм и предлага 2400m2 пространство, което свързва над 300 социални предприемачи.

  

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------
Проектът 
„Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА АКАДЕМИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

16.04.2018

Между 30 март и 22 април 2018 г. се проведе третото изданиe на Академия за социални предприемачи . Имахме удоволствието да приветстваме 34 нови и мотивирани участници, които тръгнаха по пътя на социалното предприемачество, за да променят към по-добро средата, в която живеем. Академия за социални предприемачи е интензивна обучителна програма за хора, които искат да се развиват в сферата на социалното предприемачество. Академията предлага знания и практически умения
за постигане на значима социална промяна и едновременно с това изграждането на устойчив бизнес модел при стартирането и развитието на собствените организации и проекти на участниците. Създадохме Академията като адаптирахме в по-интензивна и съкратена програма доказаната методология за подкрепа на социални предприемачи на Reach for Change, за да я споделим с повече хора.

Академията се проведе във формата „BootCamp” в три модула: 

 • Модул 1: Значима социална промяна - включваше анализ на ситуацията и социалния проблем, анализ на целевата група  и генериране и оценка на идеи за решението му.
 • Модул 2: Устойчив бизнес модел - включваше разработване на цялостен бизнес модел за социално предприемачество, анализ на целевите групи клиенти, възможните източници на приходи.
 • Модул 3: Привличане на подкрепа -  включваше работа върху умения за комуникация и презентация за привличане на подкрепа.

Фасилитатори на модулите бяха Юрий Вълковски - изпълнителен директор на Reach for Change България, Цветелина Тенева - старши фасилитатор и съосновател на The Business Institute и проф. д-р Десислава Бошнакова. Всеки модул включваше среща за споделяне на опит в петък вечер, обучителни сесии в събота и неделя.

Участниците работиха в екипи  по практически казуси в сферата на социалното предприемачество, подадени от организаторите. 16 професионалисти  се включиха като социални и бизнес ментори на екипите в Академията, за да споделят своя опит с тях и чрез орбатната си връзка да им помогнат да разработят своите проекти. В края на Модул 3 и специално закриващо събитие, в което участниците представиха своите учебни проекти в симулация на pitch пред експертен панел с потенциални донори и партньори.

Като гост-лектори в Академията се включиха трима опитни практици в сферата на социалното предприемачество от България и чужбина. Лектор в Първи модул беше Марко Грегович - международен комуникационен експерт и основател на хърватската social impact агенция Brodoto, Красимира Величкова - изпълнителен директор на Български дарителски форум и Лена Ганстерер - съосновател на международната Investment Ready Program и международен експерт по инвестирането в социален ефект. 

Трето издание на Академия за соцални предприемачи беше организирано с  финансовата подкрепа на ING Bank, клон България и домакинството на SAP Labs Bulgaria. Медийни партьори бяха NOVA, Netinfo, Кариери, Младите успели българи, НПО портал и агенцията за дигитален маркетинг Xplora BG.

 


ПОДАРЪЦИ С КАУЗА

11.05.2018

Ако все още не сте избрали подарък за близките си по повод наближаващите празници, препоръчваме да разгледате този списък с идеи. Всички описани в него продукти са изработени от социалните предприемачи, достигнали финалните фази на конкурса и са в подкрепа на по-доброто бъдеще на децата в България.

Коледни играчки от ОЛЕ МАЛЕ

Децата с увреждания често имат нужда от денонощни грижи и са напълно зависими от майките си – не само когато са малки, а цял живот. Красимира и Елисавета създават , за съберат на едно място труда на майки на деца с увреждания, които, поради полагането на всекидневни грижи за децата им, са възпрепятствани да посещават обичайното си работно място и кога по принуда, кога по любов, са открили своето второ призвание – да творят с ръцете си. Това дава на майките финансова и лична независимост и директно влияе върху качеството на живот - на тях и техните деца.

На сайта на ОЛЕ МАЛЕ можете да си купите украшение или друг предмет изработени от майка на дете с увреждание. При покупката стойността на продукта отива директно при майката – вие заплащате както стойността му, така и доставката. Така вие помагате на тези жени да работят и се сдобивате с нещо прекрасно, изработено от най-милите ръце на света. Можете също така да научите къде и кога можете да видите продуктите на ОЛЕ МАЛЕ на живо или да дарите пари, които ще бъдат разпределени от ОЛЕ МАЛЕ за курсове за професионална преквалификация на някоя майка, или за закупуването  материали, с които майките изработват своите произведения.

Социалната чайна

Социалната чайна е пространство за чай и билкови напитки, събития, работилници и първо работно място на младежи израстнали в социлани домове. Проектът е създаден през 2014 г. от Мая Донева и Стояна Стоева във Варна, България. Той има за цел да подкрепи млади хора от проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот. През 2015 г. Социалната чайна отваря официално врати като алтернативно социално пространство, където младите хора с ограничен достъп до пазара на труда да се развият и да получат своята първа работа

Mожете да закупите някои от прекрасните брандирани продукти на Социалната чайна - чаши за късо еспресо, керамични чаши, канчета и торбички – или пък някои от специално отгледаните и създадените от тях селекции чай.

Защо да си ги вземете? Защото са хубави и защото с вложените от вас 10-12 лв. Чайната ще успее да подкрепи младеж, който иначе не би си намерил работа Можете да ги поръчате през лично съобщение на тяхната , на [email protected] или на място в Чайната във Варна, ул. Преслав 53.

От 21-ви до 23-ти декември Социалната чайна събира талантливи кулинари и артисти от цялата страна за неповторима сладкарска изложба и благотворителен коледен базар  при тях. Всички приходи ще бъдат в полза на младежите от менторската им програма.

Запишете детето си в клуб по програмиране

MindHub e първият иновативен клуб по програмиране за деца на възраст между 6 и 11 години. Техните обучения помагат на децата да развиват своето логическо и аналитично мислене, придобиват умения за решаване на сложни проблеми, изучавайки фундаменти в програмирането. Екипът на MindHub вярва, че дигиталните умения са основна предпоставка за успех в професиите на бъдещето.  Методът, по който децата изучават програмиране в MindHub, е изцяло базиран на Игровизацията и работа в малки екипи по разнообразни проекти. Чрез създаване и представяне на своите игри и анимации, програмирайки поведението на роботи, в малки групи и чрез игра, децата се социализират, придобиват допълнителни социални умения и качества, както и важни знания за бъдещето.

В момента MindHub работи в 5 големи български града - София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Русе. Повече информация ще намерите на .

Диск с песнички и приказки от Маргаритка

Преди година проектът “Маргаритка” даде нов живот на класически детски песни като “Зайченцето бяло”, “Зеленчуци, който не яде“, „Мама ми купи днес“. За изпълнители на песните Вики и Яна, основателки на проекта, привличат популярни български изпълнители като Орлин Павлов, Белослава, Графа, Михаела Филева, Любо Киров, Мая Бежанска и други.

 В ново специално издание тази година те събрат 11 -те вече популярни и любими детски песнички на “Маргаритка” в компанията на “Приказки без край”: 6 приказки в аудио варианти с гласовете на Теодора Духовникова, Захари Бахаров и Христо Мутафчиев. Двата компакт диска в една опаковка, заедно със занимателна книжка с текстове и нови стикери за всеки малчуган.

Маргаритка дава възможност на децата в България да слушат и гледат качествени музикално-образователни произведения на майчния си език, благодарение на което да натрупват знания и развиват умения.

Приходите от прoдажбата на “Маргаритка” и “Приказки без край” Яна и Вики инвестират в построяването на музикални детски площадки! Можете да намерите дисковете в магазини DM, безностанции OMV, книжарници CIELA , Аптеки Subra, както и онлайн на .

Коледни сувенири и украшения от "Онкоболни и приятели"

Сдружение “Онкоболни и приятели” организира работилници, които осигуряват арт терапия и работа на онкоболни жени, които не успяват да намерят друга работа поради заболяването си. То помага и на децата на онкоболни родители. като ги учи да се справят със стреса и травмата чрез занятия с изкуство, йога и групова терапия.

Можете да намерите сувенирите и продуктите, изработени от членовете на Сдружението от техния профил в Grabo и техния офис в Бургас, бул. "Демокрация"104. Закупувайки от техните сувенири и изделия ще зарадвате ваши близки хора с ръчен подарък и в същото време ще подкрепите хората с онкологични заболявания.

Географски подаръци

Мисията на Географ БГ е да популяризира науката сред децата и младежите в България и да им даде възможност да се запознаят с нейните чудеса. Сдружението поддържа образователния сайт www.geograf.bg, който е основен източник на географска информация за ученици, учители и студенти, провежда научни работилници за деца от 6 до 12-годишна възраст, научни презентации за ученици, научни пътешествия за деца и родители и много други събития, посветени на науката. Географ БГ открива пред децата нови хоризонти за професионално развитие в много иновативни области на съвременното познание.

Можете да подкрепите Географ БГ като си закупите някоя от техните специални тениски и чаши от .

Най-новият им продукт "Наука в кутия" предоставя на децата творчески материали, чрез които да могат да сглобят свой собствен макет на Слънчевата система в час по  География, по време на извънлкасни занимания или заедно със своите родители у дома. В кутията ще намерите всички необходими материали и инструкция за сглобяването на макета. 

Екпът на Географ БГ вярва, че науката може да бъде забавна, интересна и провокираща мисленето на децата. Затова те им дават възможност сами да направят макета, да творят, да задават въпроси и да работят в екип със своите съученици, учители и родители - това е най-добрият начин за учене. Поръчайте "Наука в кутия" от .

Подарък в подкрепа на децата с онкохематологични заболявания

В дните преди Коледа Фондация „АРТОН България” представя традиционен благотворителен базар „Деца и приятели”. 

Фондацията провежда първата за страната болнична програма по системна арт терапия и музикотерапия за деца със злокачествени заболявания. Коледният  базар събира творби на изкуството на деца и приятели творци, всички заедно обединени във вярата, че творенето на Добро лекува. 

Всяка творба на коледния базар е сътворена с желание за безусловна подкрепа, а всички събрани средствата са насочени изцяло за развитието на болничната арт терапевтична програма за децата с онкохематологични заболявания. Заповядайте от 1-ви до 24-ти декември във Варна в Гранд Мол, на 2-ри етаж, срещу Годзила, до магазин „Ралица”. 

За дейността на АРТОН можете да дарите и на .

Благотворителен Коледен базар "Подари мъничко вълшебство"

За поредна година много доброволци и творци даряват своя труд и произведения в подкрепа на недоносените деца. На традиционния , организиран от "Фондация Нашите недоносени деца" на 16-ти декември, в МОЛ Сердика, ниво -1, ще намерите красиви, ръчно изработени авторски и  бижута, кукли, чаши, картички, албуми, украса за дома и вкусни коледни сладки! На Базара ще намерите и специалните плетени октоподи и медузи, които не са били изпратени към неонатологичните отделения поради изключително високите изисквания на фондацията за начина на изработка за бебетата в болнична среда, но са чудесен подарък за по-големи дечица. 

Средствата, набрани от базара тази година ще бъдат използвани за развитието на първия в България семеен център в подкрепа на недоносените деца и техните семейства, който предоставя индивидуално проследяване на развитието на децата, както и психологическа подкрепа за преодоляване на травмата от преждевременното раждане и продължителния болничен престой на децата. Цели 10% от всички бременности в страната завършват с преждевременно раждане, което означава, че годишно у нас се раждат около 6000 недоносени бебета. 

Заповядайте на 16-ти декември, в МОЛ Сердика, ниво -1.

Живот със Синдром на Даун

Фондация "Живот със Синдром на Даун" е основана от Красимир и Силвена - семейство от Варна, което се бори за достоен и качествен живот на хората със Синдром на Даун.

Заедно с техните деца - синът им Крис и дъщеричката им Микаела, която е със Синдром на Даун - те развиват , в които чрез видеоклипове разкриват части от живота на тяхното семейство, за да вдъхнат кураж и на други семействата, сблъскващи се със същото предизвикателство и да им помогнат да бъдат информирани, подготвени за различни ситуации и готови да се борят. 

Закупувайки тяхна чаша, Вие подкрепяте фондация "Живот със Синдром на Даун" в тяхната основна цел -  направата на професионални видеклипове, с които да променят предразсъдъци и обществени нагласи, да провокират толерантно отношение и приемане на различните, показвайки че Синдромът на Даун не е присъда, а начин на живот.

Можете поръчате чаша през лично съобщение на  и на [email protected].

 

ПРОМЯНАТА e най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Reach for Chnage България. Тя цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 17 000 деца и младежи от цялата страна.

 


БЪЛГАРСКИ И ШВЕДСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЩЕ ОБМЕНЯТ ОПИТ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПРЧР

28.10.2017

Фондация "Промяната" (част от мрежата на Reach for Change) стартира на 15.10.2017г. изпълнението на проект  № BG05M9OP001-4.001-0139 ”Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-4.001-0139-С01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Общата цел на проекта е да приложи на практика утвърдени иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи по отношение на намаляване на социалното изключване и увеличаване на броя на заетите в социалните предприятия

 

Конкретните цели на проекта са:

1. Да идентифицира и трансферира минимум 3 иновативни практики за подкрепа на социалните предприятия в България, така че те да се разрастват и да подобряват работата си.

2. Да повиши капацитета на представителите на основната целева група - лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество (социални предприемачи) – по отношение на разрастване, финансова устойчивост, комуникации и други ключови сфери за развитието на социалните предприятия.

3. Да разпространи положителните резултати от проекта, научените уроци и изводите от трансферираните иновативни практики сред широк кръг от социални предприемачи, които могат да се възползват от натрупаното ноу-хау.

4. Да засили връзките между партньорите по проекта (Фондация „Промяната“ и Фондация „Reach for Change“ от Швеция) за продължаващ обмен на информация и методологии в сферата на социалното предприемачество, както и за засилване на капацитета на Фондация „Промяната“ в разработването и прилагането на иновативни подходи за подкрепа на социалните предприятия в България.

 

Дейностите по проекта включват:

1. Организация и управление на проекта

2. Информиране и публичност

3.Адаптиране и/или валидиране на социални иновации

4. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи

5. Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи

6. Разпространение на постигнатите резултати

 

В резултат от изпълнението на проекта, на база на въведените три иновативни практики ще бъде насърчено развитието на социалното предприемачество в България. Ще бъде улеснена професионалната интеграция в социалните предприятия и подкрепено развитието на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.

 

Общата стойност на проекта е 195 559,21 лв., като безвъзмездната помощ възлиза на 100%, от които 95% в размер на 185 781,24 лв. от Програмата и 5% в размер на 9 777,97 лв. от националния бюджет на Република България и следва да бъде изпълнен до 31.12.2018г.

 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------
Проектът 
„Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.