Вход

Станете наш партньор

Reach for Change подкрепя социални предприемачи с цел подобряване на живота на децата на три континента по цялото земно кълбо. Ставайки наши партньори, вие ни помагате да подобрим живота на повече деца, като същевременно вие давате още нещо на вашите клиенти, партньори и колеги. Прочетете по-долу за някои от начините, по които фондации, институции и частни фирми могат да създадат споделена стойност, партнирайки с Reach for Change.

Какво прави Reach for Change различна?

Нашият обхват

Имаме представители в 15 страни в Европа, Централна Азия и Африка, работещи съвместно с местни партньори.
 

Нашият фокус

Фокусът ни е работата с деца и младежи (на възраст под 18 години).
 

Нашият модел

Подкрепяме местни социални предприемачи с иновативни идеи в ранен етап на развитие да поставят началото и да постигнат устойчива социална промяна вместо просто да осигуряваме финансова подкрепа или да прилагаме готови решения отгоре надолу.
 

Нашите корени

Благодарение на ресурсите на Kinnevik Group нашият екип и нашите партньори обединяват най-доброто от практиките на социалния сектор с най-доброто от тези на бизнес сектора с цел постигането на максимален социален ефект и осигуряването на предимство пред конкуренцията за нашите партньори.

 

Нашето портфолио

Работим с глобална мрежа от невероятни социални предприемачи.

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.