е мултисекторна коалиция, основана от

и


Помагаме на хора и организации да развият своите иновативни идеи за социално включване

Кръгът е съвършена фигура.
Едновременно символ на завършеност и безкрайност. Понякога обаче кръгът може да се превърне в граница – отделяща света вътре в кръга, от този извън.

За всеки от нас, като част от обществото, има една категория кръгове, към които цял живот се стремим; други се опитваме да избегнем на всяка цена.

32.5 %

от населението на България живее в риск от бедност и социално изключване. Най-високият процент сред всички страни в Европейския съюз.

2 278 700

души, които са застрашени да влязат в един кръг, чиято завършеност и безкрайност са в действителност безкрайна ограниченост.

Каква е нашата цел?

„Да отворим кръга“ има една основна цел – да даде на хората в България перспектива и възможност за развитие, за да преодолеят риска от бедност и социално изключване и да останат пълноправни членове на обществото.

Времето за работа в изолация отмина. Ще отворим кръга, като съберем на едно място хора от различни социални сфери – бизнеси, неправителствени организации, държавни институции, учени, изследователи, медии. Ще обединим ресурсите и опита на различните сектори, за да постигнем колективна и системна промяна.

Заедно ще предоставим на хората, организациите и стартъпите с иновативни решения финансирането, знанията, видимостта и контактите, които им трябват, за да ги развият.

Отвореният кръг не просто дава надежда на една голяма част от обществото, но и дава гласност на проблема с бедността и социалното изключване за всички останали негови членове. А решението на тези проблеми зависи от всички нас заедно.

Защо ние?

От години Reach for Change България и ING заедно и поотделно работим за устойчиво социално включване. Научихме много и постигнахме значими резултати. Решихме да отворим кръга, да съберем партньори и надградим започнатото.

Какво предстои?

Поставяме началото на

като обединяваме сили с Нова Броудкастинг Груп, Аурубис и NN България в Специалното издание на ПРОМЯНАТА . То ще подкрепи пет неправителствени организации, предлагащи доказани решения в помощ на децата и младежите, засегнати най-тежко от COVID-19 кризата.

Продължаваме да развиваме коалицията и да създаваме нови възможности за подкрепа. Ако имате идеи и желаете да си партнираме, свържете се с нас, за да отворим заедно кръга.

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.