Вход

Ezinne Okparaebo

Ezinne Athletics

Problem

84 prosent av jenter med flerkulturell bakgrunn deltar ikke i organisert idrett i sine lokalmiljøer. Årsakene til dette er mange og skyldes blant annet forhold som svak økonomi, religion og kultur. Dette kan i sin ytterste konsekvens medføre psykisk uhelse, redusert integrering, overvekt og drop-out.

Solution

Ezinne Athletics er et treningstilbud for alle treningsglade jenter i alderen 10–16 år. EA er spesielt tilrettelagt for jenter med flerkulturell bakgrunn og har som formål å styrke, integrere og gi håp for jenter i generasjoner fremover. Tilbudet er et lavterskeltilbud og er dermed gratis og tilgjengelig for alle. Økonomi skal således ikke være en barriere for deltakelse eller inkludering i idrett.

Ezinne Athletics arbeider for å innfri FN´s bærekraftsmål nr. 10: Mindre ulikheter. Innen 2030 ønsker de å ha styrket og fremmet sosial, økonomisk og politisk inkludering, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, legning, religion eller økonomisk status.

Website

Предупреждение за наличие на бисквитки

Съгласен съм Нашият сайт запазва информация (бисквитки) на Вашето устройство, както за да осигури по-добро съдържание, така и за статистически данни. Можете да предотвратите употребата на бисквитки, променяйки настройките на браузъра си. Посещавайки сайта ни без да сте променили настройките на браузъра си, ни давате разрешение да съхраняваме информация на Вашето устройство.