Вход

Нашият метод

Вярваме, че ако имате достатъчно силна страст и достатъчно добра идея, можете да промените света. Вярваме също, че за да стане това, имате нужда от подкрепа. Трябва ви някой, който да повярва във вашата идея и да ви помогне да направите първите стъпки.

И тъкмо тук е нашата роля. Ние откриваме изключителни социални предприемачи – хора, които страстно се стремят да създадат един по-добър свят за децата и имат новаторски идеи как това да стане. И тогава ние им помагаме да успеят. Подкрепяме ги от идеята до постигането на реален ефект. Наричаме избраните от нас хора лидери на промяната и им съдействаме чрез програмата-Инкубатор. Прочетете по-долу какво включва това съдействие.

А вие имате ли идея, която би могла да подобри живота на децата? Регистрирайте се по-долу, за да научите как да кандидатствате за подкрепа.

Представете идеята си

Имате идея, която би могла да подобри живота на децата? Регистрирайте се, за да кандидатствате за подкрепа от Reach for Change.

Регистрирайте се
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.