Страницата работи най-ефективно при разрешени бисквитки

Новини

Български и шведски социални предприемачи ще обменят опит по проект, финансиран от ОП РЧР

През октомври 2017 година Reach for Change България стартира проекта „ Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. По процедурата  „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ Reach for Change България в партньорство с Reach for Change Швеция, лидер в Европа в предоставянето на подкрепа за развитието на социалните предприятия, ще развие проекта с продължителност 14 месеца – до края на 2018 г. 

 

В рамките на пректа ще бъдат анализирани, адаптирани и приложени пилотно и три иновативни методологии:

1. Систематична подкрепа за социални предприемачи за постигане на организационно разрастване (scalability)

2. Подкрепа на социални предприемачи за изграждане на капацитет в измерването и управлението на социалното въздействие (impact measurement and management)

3. Подкрепа на социални предприемачи, за да могат да работят дългосрочно за постигането на системна промяна (system change)

  

В рамките на проекта 9 социални предприемачи от България ще посетят на място петима шведски социални предприемачи, за да обменят опит и методология. В заключителната част на проекта през есента на 2018 година в София ще бъде проведена международна конференция, на която ще бъдат споделени анализираните и пилотирани добри практики, които ще могат да бъдат взаимствани и от други социални предприемачи.

 

Проектът е на обща стойност 195 559, 21 лв., безвъзмездна финансова помощ по линия на ЕСФ.

Нагоре Свържете се
Предупреждение за наличие на бисквитки

Съгласен съм Нашият сайт запазва информация (бисквитки) на Вашето устройство, както за да осигури по-добро съдържание, така и за статистически данни. Можете да предотвратите употребата на бисквитки, променяйки настройките на браузъра си. Посещавайки сайта ни без да сте променили настройките на браузъра си, ни давате разрешение да съхраняваме информация на Вашето устройство.