Страницата работи най-ефективно при разрешени бисквитки

Nassima Dzair

InterBridge

Nassima startet InterBridge for å hjelp ungdom til å utvikle kompetanse som gjør dem rustet til å bli endringsagenter i sine lokalsamfunn. InterBridge tilbyr kurs som har til hensikt å bygge ungdommers kapasitet, utvikle lederegenskaper og bidra til å forebygge sosial utstøtelse.

Problem

Mange unge opplever at de ikke finner sin plass i samfunnet og at deres stemme ikke blir hørt. Konsekvensene av at de ikke finner sin plass eller forstår følgende av sine egne handlinger er at det skapes større skillelinjer blant ulike kulturelle og sosiale grupper, som igjen fører til økt polarisering og manglende tro på egen påvirkningskraft.

Solution

InterBridge arbeider for å kapasitetsbygge og utvikler lederegenskaper hos unge slik at de skal bli mer sosialt ansvarlige og engasjerte i sine lokalsamfunn. Gjennom programmet InterBridge Academy opparbeider ungdom seg kunnskap om seg selv, andre rundt seg og samfunnet de lever i. InterBridge tilbyr skreddersydde kurs som knytter individuell adferd til konkrete løsninger. Kursene har en interkulturell, tverrfaglige og global tilnærming, og baserer seg på interaktivitet og kreativitet. Dette rammeverket er gjennomgående i alle InterBridge´s tjenester, inkludert samtaler, seminarer og workshops.

InterBridge arbeider for å innfri FN´s bærekraftsmål nr. 4: God utdanning. Innen 2030 ønsker de å ha bidratt til å sikre lik tilgang til utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk, og barn i utsatte situasjoner.

Website

Privacy policy
Нагоре Свържете се
Предупреждение за наличие на бисквитки

Съгласен съм Нашият сайт запазва информация (бисквитки) на Вашето устройство, както за да осигури по-добро съдържание, така и за статистически данни. Можете да предотвратите употребата на бисквитки, променяйки настройките на браузъра си. Посещавайки сайта ни без да сте променили настройките на браузъра си, ни давате разрешение да съхраняваме информация на Вашето устройство.